» Uncategorized
  • ‘Dünya Ana Dili Günü’ ilə Bağlı GAMOH-un Bildirisi
  • Buna əsasən biz Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı (GAMOH) olaraq bu günün millətimiz üçün nə qədər önəmli olduğun vurğulayıb, milli, mədəni və siyasi fəallarımızı bu mübarizədə daha güclü olmaya çağırırıq.
GAMOH.ORG GAMOH.ORG GAMOH.ORG GAMOH.ORG GAMOH.ORG GAMOH.ORG