19:28:14 - Pazar 14 May 2017
بیانیه تشکیلات گاموح در خصوص انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر
بیانیه تشکیلات گاموح در خصوص انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر با در نظر گرفتن رویکردها و راهبردهای مطرح شده از سوی نامزدهای حاضر در صحنه رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری 96، چنانکه مشاهده می شود عمده ترین مسائل و مشکلات مبتلا به آزربایجان اعم از کاستی ها و نارسائی های اقتصادی، بحران محیط زیستی (تبعات […]

بیانیه تشکیلات گاموح در خصوص انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر

با در نظر گرفتن رویکردها و راهبردهای مطرح شده از سوی نامزدهای حاضر در صحنه رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری 96، چنانکه مشاهده می شود عمده ترین مسائل و مشکلات مبتلا به آزربایجان اعم از کاستی ها و نارسائی های اقتصادی، بحران محیط زیستی (تبعات خشک شدن دریاچه اورمیه)، محرومیتهای فرهنگی ـ آموزشی، کمبود گسترده امکانات رفاهی، بیکاری فراگیر جوانان و معضلات گوناگون اجتماعی دیگر، هیچکدام جائی در برنامه ها و حتی شعارهای تبلیغاتی نامزدها ندارند. رژیم جمهوری اسلامی در چند دوره گذشته همواره برای به صحنه آوردن ملّت آزربایجان و ترغیب آنها به مشارکت بیشتر در انتخابات، دست به گنجاندن شعارهای فریبنده ای از قبیل حق آموزش زبان ترکی در مدارس، تأسیس فرهنگستان زبان ترکی و احیای دریاچه اورمیه و… در کارزارهای انتخاباتی زده است. جامعه آزربایجان هم ضمن پیش بردن مبارزات ملّی و حق طلبانه با نشان دادن حسن نیت به سر دهندگان این شعارها، فرصت به جای آوردن حقوق قانونی خود را به دولت مداران رژیم مرکزی داده است. اما هر بار جز در چند روز آستانه انتخابات این شعارها مجال بروز نیافته و به ملّت آزربایجان ثابت شده است که انتظار تحقق حقوق طبیعی و مسلم خود از چنین سیستم غیر دموکراتیک و دولت مرکزگرای مجری اندیشه شوونیسم فارس، عبث بوده و برایشان چیزی جز نومیدی به بار نیاورده است.

بدینوسیله به اطلاع عموم ملّت شریف آزربایجان می رساند؛ نظر به اینکه در تاریخ 29 اردیبهشت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا انجام خواهد گرفت با توجه به عدم تحقق وعده های دولت یازدهم که همانند دولتهای پیشین، چه اصول گرا چه اصلاح طلب، در زمینه ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی، چرخش چرخ زندگی مردم، توسعه سیاسی و فرهنگی و نیز عدم توجه به مطالبات ملّت آزربایجان در خصوص عمل به اعلامیه حقوق اقوام، احیای دریاچه اورمیه، تأسیس فرهنگستان زبان ترکی و تدریس زبان مادری در مدارس که همگی جزو وعده های حسن روحانی بودند، همچنین با توجه به رد صلاحیت گسترده فعالان هویت طلب آزربایجانی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و نیز رد صلاحیت در همین انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا به غیر از آزربایجان غربی در انتخابات 29 اردیبهشت شرکت نخواهیم نمود و انتخابات مزبور را تحریم خواهیم کرد.

این کارزار رأی گیری و نمایش انتخاباتی که فقط مهره های دست چین شده شورای نگهبان و عناصر نزدیک به رژیم را در معرض گزینش مردم قرار می دهد و هیچ مطابقتی با اصول دموکراتیک و انتخابات آزاد ندارد، چیزی نیست جز به سخره گرفتن آگاهی سیاسی مردم و محروم کردن آنان از حق انتخاب و بر سر کار آوردن افراد معتمد، دلسوز و متعهد و وطن پرست واقعی برای رفع نارسائی ها و کاستی های گسترده و فلج کننده ای که در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، زندگی فردی و جمعی را برای عموم مردم آزربایجان در طول حیات رژیم جمهوری اسلامی بسیار سخت و غیر قابل تحمل کرده است.

چنانکه در پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دکتر محمود علی چهرگانی از شخصیت های برجسته سیاسی آزربایجان علیرغم کسب آرای ششصد هزار نفر از مردم حوزه انتخابی تبریز، از نشستن بر کرسی نمایندگی مجلس محروم و سپس متحمل شکنجه و حبس در زندانهای حکومت شد.

لذا تا زمانی که نمایندگان و معتمدین واقعی ملّت آزربایجان و تشکلهای سیاسی آن بطور آزاد فرصت حضور در صحنه رقابتهای انتخاباتی را نیابند، هر گونه مشارکت مردم شریف آزربایجان در اینگونه نمایشهای انتخاباتی جز آنکه کمک به تثبیت و بقای حکومت استبدادی ولایت فقیه باشد و تداوم اعمال جنایت بار و تبعیض آمیز آن علیه ملّت آزربایجان را تسهیل نماید ، حاصلی برای آنان نخواهد داشت.

حرکت بیداری ملی آزربایجان جنوبی

گاموح – 2017 – 1396    

منبع:

Yorum Kapalı/ديدگاه بسته است.

GAMOH.ORG GAMOH.ORG GAMOH.ORG GAMOH.ORG GAMOH.ORG GAMOH.ORG