خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
18/04/28 21:51
شناسه خبر : 1135

 بیانیه تشکیلات حرکت بیداری ملی آزربایجان جنوبی (گاموح ) خطاب به ملت شریف آزربایجان جنوبی

 بیانیه تشکیلات حرکت بیداری ملی آزربایجان جنوبی (گاموح ) خطاب به ملت شریف آزربایجان جنوبی با سیری در تاریخ ملت تورک آزربایجان جنوبی خواهیم دید که در همه برهه های تاریخی و شرایط سخت ،ملت عزیزمان به صحنه آمده و تمام برنامه ریزی ها و نقشه های دشمنان قسم خورده مان را در هم ریخته […] ...

 بیانیه تشکیلات حرکت بیداری ملی آزربایجان جنوبی (گاموح ) خطاب به ملت شریف آزربایجان جنوبی

با سیری در تاریخ ملت تورک آزربایجان جنوبی خواهیم دید که در همه برهه های تاریخی و شرایط سخت ،ملت عزیزمان به صحنه آمده و تمام برنامه ریزی ها و نقشه های دشمنان قسم خورده مان را در هم ریخته اند.

بطور ویژه طی تاریخ معاصر آزربایجان شهامت ها و تصمیم گیری های تاریخی بزرگانی چون ستارخان، خیابانی، پیشه وری، شریعتمداری و دکتر چهرگانی باعث تدوام و‌ زنده ماندن فرهنگ و زبان و تاریخمان و در آخر هم به وجود آمدن حرکت بیداری ملی آزربایجان جنوبی بودند.

طی روزهای اخیر نیز بعد از دریافت خبر آمدن حسن روحانی به تبریز و زمزمه های حضور گروههای منتسب به تروریست های کورد در قلب آزربایجان اینبار نیز رهبر حرکت بیداری ملی آزربایجان جنوبی آقای دکتر محمود علی چهرگانی با اعلام اینکه باید زهرچشمی به دشمنان ملت تورک داده و مردم تورک آزربایجان جنوبی را نیز از بازیهای دشمنانمان آگاه کنیم ،با برگزاری  جلسات فشرده با شورای مرکزی تشکیلات گاموح و بعد از بررسی و گفتگو در باره موضوعات مطروحه ،طی تصمیم گیریهای شورای مرکزی و راهنمایی های رهبری حرکت آقای دکتر چهرگانی ،ارگان خبری تشکیلات(آژانس خبری ۵۰ میلیون ) موظف به برقراری ارتباط بین شورای مرکزی و منصوبنین و طرفداران تشکیلات در داخل برای برگزاری پروتستوهای اعتراضی به موضوعات مورد بحث شدند.

در راستای این تصمیمات مردم عزیزمان نیز با احساس تکلیف درباره این موضوعات همنوا با تشکیلات گاموح به حرکت در آمده و در طی دو روز ،اعتراضات خود را به حضور  حسن روحانی و همزمان حضور مشکوک و از قبل برنامه ریزی شده گروههای تروریستی کورد در قلب آزربایجان را از راههای مسالمت آمیز و مدنی اعلام داشتند و چه زیبا که ملت عزیزمان با حرکت مدنی خود و با تکیه به فرهنگ غنی ملت تورک جواب این اتحاد منحوس بین پان فارس های ایران و تروریست های کورد را داده و نقشه های شوم را در هم کوبیده و آنها را از خاکمان بیرون کردند.

صد البته که این اولین و آخرین توطئه آنها نخواهد بود  ولیکن ما نیز هر روز مستحکمتر و مصمم تر از گذشته به طرف آزادی مرم تورک و خاکهای آزربایجان از اسارت و استعمار شئونیسم فارس حرکت خواهیم کرد.

در آخر ضمن تشکر از رهبری تشکیلات جناب آقای دکتر چهرگانی به جهت راهنمایی و دستوراتشان در جهت موضوعات مذکور و هم چنین قدردانی از ملت عزیزمان اعلام میداریم که در همه برهه ها و جریانات در کنار مردم تورک آزربایجان جنوبی و فعالین راستین حرکت ملی‌مان بودیم و خواهیم بود.

آزادلیق یاخیندیر.
شورای مرکزی تشکیلات گاموح
۲۶/۰۴/۲۰۱۸
‎‏☪️ @Ellimilyon
‎‏Admin
‎‏@GuneyAdmin