21:23:48 - Cuma 6 Tem 2018
بیانه تشکر و قدردانی حرکت بیداری ملی آزربایجان جنوبی “گاموح” از ملت غیور تورک آزربایجان جنوبی و فعالین آزربایجانی در بند رژیم ایران
همانا ما باید روح مبارزه را از ملتمان یاد بگیریم ،فلسفه مبارزات مدنی مبارز جسور آزربایجان آقای عباس لسانی و همسنگرانش بود که ضرورت حضور گسترده فعالین ملی – مدنی در میدان مبارزه را همواره تشریح و تاکید می کردند، آری فرزندان قهرمان ملت تورک آزربایجان به مانند عباس لسانی ها و دهها نفر دیگر اگر چه که امروز در زندان‌های رژیم دیکتاتور بسر میبرند ولی بار دیگر اثبات کردند که در هر برهه زمانی که فعالین صادق و راستین حرکت ملی آزربایجان با اتحاد و یکپارچگی در راستای استیلای حقوق ملت آزربایجان حرکت کرده اند ،آذربایجان جنوبی نیز به موفقیت های بسیاری نایل شده است.

بی شک امروز برگ زرینی از تاریخ حرکت ملی آزربایجان جنوبی توسط ملت غیور تورک آزربایجان جنوبی رقم خورد.

روزی که با فراخوان های مردمی در شهرهای مختلف آزربایجان جنوبی به مناسبت گردهمائی قلعه بابک که در مکان تاریخی که در سال ۱۳۸۲ با تجمع میلیونی مردم آزربایجان پرچم حرکت بیداری ملی آزربایجان جنوبی نیز رونمایی شد،امروز نیز با وجود فضای امنیتی و با همه موانع رژیم دیکتاتور ایران حضور پیدا کردند.

از اینرو بعنوان تشکیلات حرکت بیداری ملی آزربایجان جنوبی این حرکت مرکت مردمی را ارج نهاده و این تبلور اتحاد را تبریک می‌گوییم.

همانا ما باید روح مبارزه را از ملتمان یاد بگیریم ،فلسفه مبارزات مدنی مبارز جسور آزربایجان آقای عباس لسانی و همسنگرانش بود که ضرورت حضور گسترده فعالین ملی – مدنی در میدان مبارزه را همواره تشریح و تاکید می کردند، آری فرزندان قهرمان ملت تورک آزربایجان به مانند عباس لسانی ها و دهها نفر دیگر اگر چه که امروز در زندان‌های رژیم دیکتاتور بسر میبرند ولی بار دیگر اثبات کردند که در هر برهه زمانی که فعالین صادق و راستین حرکت ملی آزربایجان با اتحاد و یکپارچگی در راستای استیلای حقوق ملت آزربایجان حرکت کرده اند ،آذربایجان جنوبی نیز به موفقیت های بسیاری نایل شده است.

ایمان داریم که پس از اتحاد و وفاق ملی حول پرچم حرکت ملی آزربایجان جنوبی و نیز حضور و نمایش دشمن هراسانه ملت تورک در قلعه بابک، امروز هم این یکپارچگی در سایه اتحاد تا استقلال آزربایجان جنوبی تداوم خواهد داشت.

در پایان بعنوان تشکیلات “گاموح” خواستار آزادی بی قید و شرط فعالین ملی – مدنی آزربایجانی در بند زندان‌های رژیم ایران هستیم

منبع:

Yorum Kapalı/ديدگاه بسته است.

GAMOH.ORG GAMOH.ORG GAMOH.ORG GAMOH.ORG GAMOH.ORG GAMOH.ORG