خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
19/03/15 02:34
شناسه خبر : 1173

SANAM’s Declaration of Solidarity with East Turkestan

...

Image may contain: text