خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
18/06/22 12:36
شناسه خبر : 1143

پیام تشکیلات گاموح در مورد پرچم حرکت ملی آذربایجان جنوبی

با توجه به اهتزاز پرچم مقاومت و مبارزه آذربایجان جنوبی علیه راسیسم فارس در قلعه بابک، ما نیز از آن پرچم به عنوان پرچم حرکت ملی آذربایجان جنوبی در همه فعالیتهای خود استفاده کرده ایم ...

ملت تورک آدربایجان جنوبی

به عنوان تشکیلات گاموح از بدو تأسیس در کنار آمبلم (لوگو، علامت) تشکیلات با توجه به اهتزاز پرچم مقاومت و مبارزه آذربایجان جنوبی علیه راسیسم فارس در قلعه بابک، ما نیز از آن پرچم به عنوان پرچم حرکت ملی آذربایجان جنوبی در همه فعالیتهای خود استفاده کرده ایم و این تفکر از روز اهتزاز پرچم در قلعه بابک در سال 1382 (2003) تا به امروز ادامه داشته و تا روز غلبه اراده ملت آزربایجان بر راسیسم فارس و محقق شدن واقعی حق تعیین سرنوشت آذربایجان جنوبی بر مقدرات خویش به عنوان سمبل حرکت ملی ادامه خواهد داشت

سمبل تشکیلات گاموح

 پرچم حرکت ملی آذربایجان جنوبی

پرچم حرکت ملی آذربایجان جنوبی